کاربر عزیز خوش آمدید
امروز: 8 آذر ماه 1400

جهت میرا کردن نویز محیطی و کاهش ارتعاشات پوسته ها تحت تأثیر نوسانات ناشی امواج آکوستیکی نیاز به انجام تحلیل تجربی و عددی آکوستیکی می باشد تا شدت امواج آکوستیکی در فرکانس های مختلف در نقاط مختلف سنجیده شود تا بتوان بهترین راه کار را برای مقابله با این امواج اتخاذ کرد.